فرم پیش ثبت نام آنلاین مجتمع آموزشی دخترانه بشری کرج

خانه / ثبت نام / فرم پیش ثبت نام آنلاین مجتمع آموزشی دخترانه بشری کرج

لطفا” فرم پیش ثبت نام آنلاین زیر را تکمیل و ارسال نمایید ، از طرف بخش ثبت نام دبستان و دبیرستان دخترانه بشری کرج، جهت وقت ملاقات حضوری با شما تماس گرفته خواهد شد.خواهشمنداست جهت ثبت نام برای مقطع متوسطه اول در پایه های هفتم – هشتم – نهم تیک انتقالی را مارک نموده و در کادر پیام شما پایه تحصیلی دانش آموز را مرقوم فرمایید.

لازم به توضیح میباشد ، اطلاعات ارسالی کاملا” محرمانه نگهداری میشود.

  تلفن همراه (الزامی)

  آدرس دقیق پستی :

  پیش ثبت نام برای :
  پیش دبستانیپایه اولپایه دومپایه سومپایه چهارمپایه پنجمپایه ششمانتقالی

  اگر دانش آموز بیماری خاصی دارد ، توضیح دهید :

  ارسال مدارک (درصورت نیاز):

  کد امنیتی :
  captcha