برگزاری آزمون ها

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یا به مفهوم خلاصه تر همان امتحان اگرچه در نگاه اول متوجه دانش آموزان است، اما باید دانست که نتایج آن تنها متوجه دانش آموزان نخواهد بود و عملکرد آموزگار هم در آن مورد سنجش قرار می گیرد باید دانست که ارزشیابی در مدارس سنتی براساس آزمون هایی با جواب های کوتاه و بلند است که بر توانایی یادآوری اطلاعات تاکید دارد، در حالی که مدارس متحول شده بر توانایی دانش آموز در بیان کاربرد و اثبات دانش و مهارت ها تاکید دارد. بر این اساس لازم است در طراحی امتحانات نکات زیر مورد توجه جدی قرار بگیرد: 1-مشخص شدن میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 2- ارزیابی کاربرد فن آوری آموزشی در میزان فراگیری دانش آموزان 3-شناخت هرچه بیش تر توانمندی ها و استعدادهای…
خواندن ادامه

زمانبندی جلسات

خانه و مدرسه دو نهاد تربیتی مهم به شمار می آیند که در صدر عوامل تأثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، و مهم ترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی، هماهنگی و هم سویی نظری و عملی میان اولیاء مدرسه و خانواده است. اولیا به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های با ارزش، دارای حق  نظارت بر عملکرد مدرسه می باشند از این رو در نظام آموزشی مطلوب اولیاء از نزدیک در جـریان برنـامه های مـدرسه قـرار می گیرند تا فرصت تعامل و همفکری و همکاری بیشتری ایجاد گردد ، این همکاری باعث رشد و شکوفایی همه جانبه دانش آموزان می گردد. برگزاری جلسات ماهیانه آموزگاران با اولیاء برگزاری جلسات ماهیانه روانشناسی رشد ویژه مادران  برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان برگزاری…
خواندن ادامه

شماره حساب های پرداخت مبالغ

با سلام اولیاء گرامی شما می توانید مبالغ مربوط به شهریه دانش آموز را از طریق مراجعه حضوری به بخش اداری مدرسه یا از طریق اینترنت بانک،تلفن بانک یا دستگاه های خودپرداز (ATM)بدون مراجعه حضوری به مدرسه پرداخت نمایید. واریز مبلغ اقساط شهریه دبستان به کارت شماره  6274-1211-8349-3618   بانک اقتصاد نوین به نام محمد علی معصومی واریز مبلغ اقساط شهریه متوسطه اول به کارت شماره 6037-7070-0041-7638 بانک کشاورزی به نام همیاران دانش پژوهان بشری خواهشمند است پس از پرداخت هر قسط رسید واریزی را به کانال ایتا مدرسه ارسال یا اطلاعات کامل واریز و نام دانش آموز را به شماره 09351587737 پیامک فرمایید.  
خواندن ادامه

رویکرد تربیت قرآنی در مجتمع آموزشی دخترانه بشری کرج

راهبردهای تربیت قرآنی مهمترین برنامه ریزی راهبردی، برای تعالی فرهنگ اصیل اسلامی، تبیین اعتدال فرهنگی و تحقق فرهنگ مشترک، در بستراعتدال فرهنگی است، که برای رسیدن به آن، باید آموزشهای اسلامی ناظر به آن را، به دقت فهمید و با ظرافت، به رفتار تبدیل کرد. ۱- اعتدال یکـی از راهـبردهای تربیـتی خطیر اسـلام، راهبرد اعتدال است، که بر اساس آن، به همه ابعاد و شؤون زنـدگی انسان، توجـه میشود و بر مبـنای آن، حدود و اندازه ها، مراعات میگردد؛ بنابراین هیچگونه حقی، تضییع نمیشود؛ زیـرا، گاهـی در عـمل به تکالیـف، تزاحـم، به وجود مـی آید و گاهـی، حق تکـلیفی در معـرض تباه شـدن قرار میگیرد. در این شرایط، باید به گونه ای رفتار شود، که حق هیچکـدام از تکالیـف، از میان نرود. این ملاحظه و دقت، اعتدال نام دارد، که…
خواندن ادامه