برنامه غذایی دانش آموزان

شاید خوردن خوراکی در مدرسه و زنگ های تفریح برای دانش آموزان یک موضوع پیش پا افتاده و صرفا تفریحی باشد اما نوع و مقدار این خوراکی ها بر روی رشد بدنی دانش آموزان و فراگیری ذهنی آنان تاثیرگذار است و ارزش مواد غذایی مصزفی در موفقیت تحصیلی آنها نیز اهمیت ویژه ای دارد. معمولا دانش آموزان یا صبحانه نمی خورند و یا بسیار کم می خورند،این امر موجب می شود تا دانش آموزان با فعالیت بدنی بالایی که دارند در حین تحصیل دچار ضعف جسمانی شده و قدرت یادگیری مناسبی نداشته باشند. دختران در سن 10 تا 13 سالگی بین 15 تا 16 کیلوگرم وزن و 15 تا 16سانتی متر قد اضافه می کنند لذا باید میان وعده مناسب از نوع گرم با ارزش غذایی مناسب در اختیار دانش آموز…
خواندن ادامه

زمانبندی جلسات

خانه و مدرسه دو نهاد تربیتی مهم به شمار می آیند که در صدر عوامل تأثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، و مهم ترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی، هماهنگی و هم سویی نظری و عملی میان اولیاء مدرسه و خانواده است. اولیا به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های با ارزش، دارای حق  نظارت بر عملکرد مدرسه می باشند از این رو در نظام آموزشی مطلوب اولیاء از نزدیک در جـریان برنـامه های مـدرسه قـرار می گیرند تا فرصت تعامل و همفکری و همکاری بیشتری ایجاد گردد ، این همکاری باعث رشد و شکوفایی همه جانبه دانش آموزان می گردد. برگزاری جلسات ماهیانه آموزگاران با اولیاء برگزاری جلسات ماهیانه روانشناسی رشد ویژه مادران  برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان برگزاری…
خواندن ادامه