اهداف برگزاری برنامه های اردویی

اهداف کلان برگزاری اردو برای دانش آموزان 1-تقویت روحیه جمع پذیری و قانون ‌مندی و برخورداری از نظام معین 2-آشنایی با اماکن زیارتی، سیاحتی و فرهنگی،تفریحی 3- کسب تجربه و مهارت‌های زندگی دسته جمعی 4-تقویت روحیه اعتماد به نفس و هم‌ زیستی در شرایط خارج از زندگی معمول خانوادگی و تمرین زندگی تعاملی             [gallery link="file" ids="688,689,665"]
خواندن ادامه