سوابق کادر آموزشی دبستان و دبیرستان دخترانه بشری کرج

سوابق کادر آموزشی دبستان و دبیرستان دخترانه بشری کرج

مربی پیش دبستانی خانم رحیمی کارشناسی علوم قرانی دانش آموخته دوره مربی گری قران وکودک ونوجوان دانش آموخته دوره های مهدویت  سابقه مربیگری پیش دبستانی آموزگار پایه اول خانم رحیمی دانش آموخته رشته ریاضی کاربردی دانشجو ترم 4 رشته احکام مقطع کارشناسی دانش آموخته دوره تربیت مربی پیش دبستان، دانش آموخته دوره تربیت بدون تنبیه ، دانش آموخته دوره مهارت زندگی کودک ، دانش آموخته دوره تجوید دانش آموخته سطح 1 مفاهیم سابقه کمک مربی مهد قرآنی ندای رحمت دوره دیده اختلالات یادگیری سابقه تدریس در پایه اول شرکت در دوره های دانش افزایی فارسی ،ریاضی و علوم دارای سابقه شرکت در کارگاه های اقدام پژوهی و آموزشی آموزگاران ابتدایی با محوریت دروس پایه و ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار پایه دوم  خانم کریمی سطح ۲ حوزه از جامعه الزهرا…
خواندن ادامه